เว็บพนันออนไลน์ufabet

นักเขียน

นักเขียน

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อ : วริศรา จันทรา 

ประวัติ : วริศรา จันทรา จบการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาและการดำเนินโครงการไอทีต้องมีการบริหารโครงการที่ดีเพื่อให้สามารถควบคุมระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการไอทีรวมถึงการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการการปรับปรุงระบบ และการประเมินผลโครงการ

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน วริศรา จันทรา ได้เริ่มศึกเรื่องของอุตสาหกรรมด้านการพนันออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2014-2022 ซึ่งได้ใช้เวลาทั้งหมด 8 ปี ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันจน มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลการพนัน การเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เข้าใจเรื่องของความปลอดภัยและการรับผิดชอบ และความเข้าใจในอุตสาหกรรมการพนันในประเทศที่เขียนเนื้อหาให้มีความเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้งานอยู่

ผลงานนักเขียน: เข้าได้ใช้ความรู้ทางด้านการทำงานเกี่ยวกับ SEO โดยการเขียนบทความแนะนำความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ โดยการเขียนนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการแก้ไขปัญหาที่ผู้อ่านอาจพบเจอขณะเล่นพนันออนไลน์ อีกทั้งยังพัฒนาแบรนด์ aucoe.info ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและติดอันดับ TOP 5 การเข้าชมและการค้นหาบนแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Google อีกด้วย

ตำแหน่ง  : ผู้ช่วยบรรณาธิการ (aucoe.info)

ที่อยู่ : 392/43 ถ. พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล์ : [email protected]

Social: